CaixaImpulse selects a VHIR project to combat multiresistant infections

El projecte ThermoShot™-FlashShot™: Nova tecnologia per combatre les infeccions multiresistents o les produïdes per dispositius mèdics que produeixen biopel·lícules forma part dels 23 treballs seleccionats en la tercera convocatòria del Programa CaixaImpulse. Està liderat pel Dr. Joan Gavaldà Santapau, coordinador del Laboratori de Resistències Antibiòtiques del Grup de Recerca en Malalties Infeccioses de Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) i Metge Adjunt del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron. Aquest Projecte rebrà 70.000 euros d’ajut per facilitar la transferència de la seva tecnologia final al mercat.

ThermoShot™-FlashShot™ és una eina tecnològica, que no existeix en la clínica i que combina nanotecnologia, antibiòtics i estratègies físico-químiques per tractar infeccions resistents als antibiòtics i aquelles produïdes per dispositius mèdics.

«La prova de concepte d’aquestes tecnologies han estat provats in vitro i estan en fase de protecció per patents internacionals. Són una tecnologia innovadora, fàcil d’aplicar i amb una relació cost-efectivitat molt competitiva», explica el Dr. Gavaldà. Durant la durada del Programa CaixaImpulse es dissenyaran i validaran els prototips definitius dels dispositius industrialitzables. Tanmateix, es farà el pla de valorització de la tecnologia en totes les seves vessants.

La transferència d’aquesta tecnologia a la societat pot reduir els costos, la morbiditat i la mortalitat relacionada amb les infeccions nosocomials (d’origen hospitalari). És una tecnologia dissenyada per metges i per a metges que s’enfronten diàriament amb aquest problema, i que busquen urgentment una solució per a multitud de pacients.

«La fortalesa del projecte radica en el seu aspecte multidisciplinari amb experts d’àrees tan diverses con la nanociència, l’enginyeria dels biomaterials i de l’electroquímica, els negocis i l’emprenedoria combinat amb la visió integradora mèdica de les malalties infeccioses, la microbiologia i d’un dels usuaris finals del producte, l’ortopèdia», destaca el Dr. Gavaldà.

Liderat pel Dr. Gavaldà l’equip està format pel Dr. Víctor Puntes, cap Grup de Recerca de Nanopartícules Farmacocinètiques CIBBIM-Nanomedicina del VHIR; el Dr. Pablo Coronas, Metge Adjunt Departament Cirurgia Ortopèdica de la Unitat Infecció Osteoarticular de l’Hospital Vall d’Hebron; Santiago Pulido i Marisa Guitart, «bussiness-angel» i emprenedors; el Dr. Eduard Torrents, de l’IBEC; el Dr. Sergi Colominas, Enginyeria Electroquímica de l’Institut Químic Sarrià; i el Dr. José María Manero, Enginyeria dels Biomaterials i Director de Serveis de Recerca i Tecnologia a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Les infeccions i la resistència antibiótica

La resistència als antibiòtics és una amenaça sanitària i econòmica en l’àmbit global, amb una mortalitat estimada de 700.000 pacients a l’any en l’àmbit mundial i uns costos d’1,5 bilions d’euros anuals a Europa. I, el que és pitjor encara, és que no tenim nous antibiòtics ni inversions per fer front a aquest desafiament. Aquest tipus d’infeccions resistents als antibiòtics es produeixen, fonamentalment dins de l’àmbit hospitalari. Són les anomenades infeccions intrahospitalàries.

De les persones que ingressen cada any a Europa en un hospital, al voltant de 4 milions desenvolupen una infecció. Moltes d’aquestes infeccions d’origen hospitalari estan associades a dispositius mèdics invasius com catèters, pròtesis articulars o tubs de respiració assistida. Aquests dispositius són colonitzats per bacteris que creixen formant biofilms molt difícils d’erradicar. Aquestes infeccions provoquen al voltant de 100.000 morts a Europa anualment i uns costos als sistemes sanitaris del voltant de 4 bilions d’euros anualment.

ThermoShot/FlashShot és un canvi de paradigma dins del tractament d’aquestes infeccions.ja que fins ara només teníem els antibiòtics.

Tercera convocatòria del Programa CaixaImpulse

A la tercera convocatòria de CaixaImpulse s’han presentat 80 iniciatives, 73 d’elles procedents de 57 centres d’investigació, universitats i hospitals d’Espanya i les altres 7 de Portugal. Un cop valorats els projectes, el comitè d’experts ha seleccionat 23.

Des que es va posar en marxa el programa, l’any 2015, han destinat 5,5 milions d’euros i han impulsat 58 iniciatives, dues de les quals s’han convertit en spin-off i cinc més estan en procés de creació.